Søndervangen

– Alboa

soendervangen reference - Søndervangen - Aarhus

DK – Århus

Søndervangen består av 8 bostadshus och ligger i Viby J i Århus. Bostadshusen uppfördes 1966, men har under senare år genomgått ett större renoveringsarbete både invändigt och utvändigt. Lägenheterna och omkringliggande areal framstår som nytt. 60 av de 156 lägenheter som fanns från början har byggts om till 48 handikappvänliga lägenheter, medans resterande lägenheter är vanliga lägenheter. Vid ingångspartierna har det installerats Nexus M läsare, så att de boende kan få tillträde till byggnaden med hjälp av en passerbricka. Genom Nova mjukvaran är det enkelt att styra vem som har tillträde till byggnaden, vilket gör administrationsarbetet enklare vid in- och utflyttning. Utöver läsarna har det installerats VPES porttelefoner med integrerad kamera, som gör det möjligt för den boende att se vem som ringer på via sin videoskärm på VLux svarsapparaten som har installerats i lägenheten.