Digitala postboxanläggningar

ep digital se2020 - Digitala postboxanläggningar
  • Enkel identifiering och hög säkerhet

    Alla behov kan integreras i FlexAir®, även digitala postboxanläggningar. Kombinationen av Scantrons FlexAir® och Svenskboxen postboxar gör din byggnad ännu smartare, ökar säkerheten och ger stora besparingar. Systemet är perfekt till en dynamisk och modern byggnad med många skiftande användare.

  • Framtidssäkrade postboxar

    Med en Svenskboxen postboxanläggning kan man vinka farväl till traditionella nyckelsystem, fysiska namnskyltar och tung administration. Användare får tillträde till postboxarna med exakt samma bricka de också använder vid FlexAir® läsare vid t.ex. huvuddörrar och lägenhetsdörrar. Användarna skannar sina brickor framför en Nexus läsare som öppnar det elektroniska låset i den förprogrammerade postboxen.

  • Enkel administration online

    Man behöver inte bekymra sig om att byta ut fysiska namnskyltar eller nycklar, eftersom de digitala postboxarnas LCD namn-display med boendenamn och lägenhetsnummer snabbt och enkelt kan uppdateras i Nova mjukvaran.