karmoverfoering 01 - Karmöverföring

Karmöverföring – Hög driftsäkerhet på dina installationer

Den vandalsäkrade karmöverföring har designats med skyddande kåpor av zink. Den flexibla slangen av metall säkrar att vassa föremål inte kan nå ledningen, och att en avbitartång ska ha ett bett på över 15 mm för att kunna klippa av slangen. Karmöverföringen kan motstå en belastning på upp till 100 kg och uppfyller VdS standard. På detta sätt fås en god försäkran mot vandalism och man upprätthåller en hög driftssäkerhet på installationen.