PDS 01 - PDS

PDS – Tidlös design med extra stora namnskyltar (Audio/Video)

  • Finns som Audio / Video porttelefon
  • Stora namnskyltar med plats till företagslogga
  • Passerkontroll kan integrera med kodlås / läsare

PDS porttelefon har med sina relativt blygsamma mått, plats till stora tydliga namnskyltar, vilket gör den ideell till företag, där det till exempel behövs en företagslogo, eller till mindre hyresavtal med fler gäster i samma lägenhet. PDS fås med upp till tre ringknappar, som placerats i en rad till vänster på själva porttelefonen. En ledig ringknapp kan exempelvis användas som tändningsknapp för belysning, om anläggningen är ansluten till en ljusautomat. PDS Porttelefonerna kan levereras med två svarsapparater till varje ringknapp, där bägge kan ringa när det kommer besök. På detta sätt kan besökande släppas in från flera olika platser i hemmet. Alternativt kan man placera en trådlös klocka som parallell signalgivare.