Slim70T 01 - SLIM70T

SLIM70T – Video svarsapparat med stor TFT-färgdisplay

  • Svarsapparat med video och touchknappar
  • Stor och tydlig 7” färgdisplay i hög upplösning
  • Kompatibel med vår porttelefoner med inbyggd videokamera

SLIM70T har en stor och tydlig 7” TFT-färgdisplay i hög upplösning, som ger en ökad säkerhet för användaren. Den bakgrundsupplysta displayen gör det enkelt att använda svarsapparaten både natt och dag, varvid man som användare uppnår den mest optimala användning av apparaten oavsett ljusförhållandena. Apparaten är enkel och användarvänlig med alla funktioner som dolts bakom några få överskådliga knappar på apparatens front. Knapparna är också bakgrundsupplysta, vilket ger en god användning under alla ljusförhållanden. SLIM70T är kompatibel med Scantrons porttelefoner med inbyggd videokamera, såsom MIx, MIxCompact, Serie 410/510, VPES, m.m.