S9000 AO 1 - Säkerhetsslutbleck

Allround Säkerhetsslutbleck – extra säkerhet

Scantrons Allround Säkerhetsslutbleck har eftersökta funktioner såsom accept av fler strömstyrkor samt konstant spänning. Alla Allround Säkerhetsslutbleck har som standard monterat brottstyrka på ca. 1000 kg., listtryck på 40 kg. och justerbart tryckesfall, så att de enkelt kan anpassas till dörren.