E7000 A 244x300 - Elslutbleck

Allround elslutbleck – flexibla elektroniska slutbleck

Scantrons elslutbleck har eftersökta funktioner såsom accept av fler strömstyrkor samt accept av konstant spänning. Alla Allround slutbleck har som standard monterat brottstyrka på ca. 600 kg., listtryck på 40 kg. och justerbart tryckesfall, så att de enkelt kan anpassas till dörren.

Se också vårt Allround Säkerhetsslutbleck.