codelock 02 - Codelock12

Codelock12 – Kodlås för företag och bostäder

Med ett kodlås från Scantron så är det möjligt att öka säkerheten i bostaden eller företaget, med hjälp av en personlig passerkod. Kodlåset kan antingen användas ensam som fristående stand-alone eller som supplement till en existerande porttelefon. Det är möjligt att programmera upp till 10 individuella koder, som kan varieras med upp till sex sifferkoder, allt beroende på hur hög säkerhet som önskas. Codelock12 kan endast användas tillsammans med en BUS-baserad strömförsörjning, som öppnar dörren via ett BUS-kommando från kodlåset. Dörröppningsreläet sitter innanför dörren, så att dörren vid korrekt installation inte öppnas genom manipulation eller borttagning av kodlåset.