Ekstern klokke perspektiv - Extern klocka

Extern klocka – extra ringsignal

Störande buller från tv, hög musik, köksredskap eller lekande barn kan utgöra ett hinder att höra svarsapparaten. För personer med nedsatt hörsel så kan svarsapparaten vara svår att höra från bostadens alla rum, vilket kan lösas med hjälp av en extern klocka. Den externa klockan används som en enkel ringklocka eller som en extra klocka till en svarsapparat, där den programmerats till att ringa parallellt med en svarsapparat.

Den externa klockan kan också integreras i ett brandkommunikationssystem som en del av en informationsenhet. Det ger extra trygghet när ett alarm kan höras i alla rum.