Traadloesklokke 01 - Trådlös klocka

Trådlös ringklocka – ökad ringsignal från portregistret

Med en trådlös ringklocka är man säker på att alltid kunna höra svarsapparaten när det ringer på porttelefonen vid huvuddörren. Klockan har utrustats med både blinkljus och hög ringsignal, vilket förhindrar att brevbäraren eller besökande går sin väg för att svarsapparaten inte hörs.

Den trådlösa klockan kan flyttas från rum till rum – det enda som behövs är ett 230V uttag. Den kan med andra ord flyttas med och användas överallt i huset.

För att aktivera den trådlösa externa klockan monteras en radiosändare vid svarsapparaten. Vid dörrsamtal sänder radiosändaren en signal till den trådlösa externa klockan som därigenom ringer parallellt.